Alles over Klein Amsterdam

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom 

Met veel plezier presenteren wij de allereerste schoolgids van Klein Amsterdam. In deze schoolgids vertellen wij met trots alles wat van belang is om te weten als je kind bij ons naar school gaat, van onze visie en geschiedenis tot de praktische zaken.

Onderwijs en ontwikkeling zijn leidend in alles wat er gebeurt op Klein Amsterdam. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedere betrokkene bij Klein Amsterdam de visie van onze school kent, begrijpt en eigen kan maken. Kennis, ervaring, vakliteratuur en voorbeeldscholen uit de hele wereld geven ons de inspiratie om ons onderwijs op deze manier te organiseren.